Wolters Kluwer, Profinfo.pl


Pobierz bezpłatnie suplement do książki
„Kodeks postępowania karnego. Komentarz" autorstwa prof. dr. hab. Jana Grajewskiego, dr. hab. Lecha K. Paprzyckiego (red. nauk.), dr. hab., prof. UG Sławomira Steinborna
Podaj swój adres e-mail*:
* Pola, których wypełnienie jest wymagane.
Newsletter Radcy Prawnego
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wyłącznie przez Woler Kluwer Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Płockiej 5a, dla celów marketingowych w zbiorach danych Wolters Kluwer Polska S.A. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) mam prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania i żądania zaprzestania przetwarzania moich danych osobowych.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych wysyłanych przez Wolters Kluwer Polska S.A. na wyżej podany adres elektroniczny (e-mailowy) zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204).
Suplement zawiera omówienie zmian wchodzących w życie z dniem 9 listopada 2013 r. oraz z dniem 2 czerwca 2014 r. wynikających z uchwalonej 27 września 2013 r. ustawy nowelizującej k.p.k. oraz szereg innych ustaw (Dz. U. poz. 1247), która wprowadza zasadniczą reformę postępowania karnego wchodzącą w życie 1 lipca 2015 r. Poza tymi zmianami w Suplemencie uwzględniono zmiany k.p.k. dokonane przez następujące akty prawne:
  • ustawę z dnia 10 maja 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. poz. 765), która weszła w życie 18 lipca 2013 r.,
  • ustawę z dnia 22 marca 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. poz. 480), która weszła w życie 23 lipca 2013 r.,
  • ustawę z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. poz. 1282), która weszła w życie 20 listopada 2013 r.,
  • ustawę z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. poz. 849), która wchodzi w życie 27 stycznia 2014 r.,
  • ustawę z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650), która wchodzi w życie 1 maja 2014 r.
Oprócz tego przedstawiono również konsekwencje wydanych w ostatnim czasie dwóch wyroków Trybunału Konstytucyjnego: z dnia 8 października 2013 r., K 30/11 (Dz. U. poz. 1262) oraz z dnia 26 listopada 2013 r., SK 33/12 (Dz. U. poz. 1436)
Informacja o autorach:
Prof. zw. dr hab. Jan Grajewski
Był kierownikiem Katedry Prawa Karnego Procesowego i Kryminologii Uniwersytetu Gdańskiego i profesorem Wyższej Szkoły Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych w Gdyni; w latach 1990-2000 sędzią Sądu Najwyższego w Izbie Karnej, stypendystą Towarzystwa Maxa Plancka (Niemcy). Jego dorobek naukowy obejmuje ponad 120 opracowań z zakresu prawa karnego procesowego, opublikowanych w krajowych i zagranicznych czasopismach i książkach, w tym znane i popularne podręczniki oraz komentarze do kodeksu postępowania karnego.
Dr hab. Lech K. Paprzycki
Sędzia i prezes Sądu Najwyższego kierujący pracami Izby Karnej; profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Karnego Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie; przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. Jana Sehna w Krakowie; prezes Towarzystwa Badawczego Prawa Europejskiego. Wieloletnią działalność orzeczniczą harmonijnie łączy z licznymi publikacjami z zakresu prawa i postępowania karnego oraz prawa europejskiego; specjalizuje się m.in. w problematyce prawnej opiniowania psychiatryczno-psychologicznego w postępowaniu karnym i w postępowaniu cywilnym. Jest autorem glos do orzeczeń Sądu Najwyższego oraz współautorem komentarzy do kodeksu postępowania karnego i kodeksu karnego.
Dr hab. Sławomir Steinborn
Profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Karnego Procesowego i Kryminologii Uniwersytetu Gdańskiego, stypendysta Fundacji im. Alexandra von Humboldta. Zajmuje się przede wszystkim problematyką kontroli odwoławczej, porozumień karnoprocesowych, ochrony praw jednostki w procesie karnym oraz międzynarodowej współpracy w sprawach karnych. Jest autorem i współautorem ponad 70 opracowań naukowych z zakresu procedury karnej i europejskiego prawa karnego, w tym monografii „Prawomocność części orzeczenia w procesie karnym”, która w IV edycji konkursu „Przeglądu Sądowego”, uzyskała tytuł książki prawniczej najbardziej przydatnej w praktyce wymiaru sprawiedliwości wydanej w 2011 roku, a także autorem opinii dla Biura Analiz Sejmowych, MSZ oraz Rady Europy.
Pobierz bezpłatnie suplement do książki
„Kodeks postępowania karnego. Komentarz"